image desc

Välkommen till Holland Advokatbyrå

Holland är en affärsjuridisk advokatbyrå som biträder såväl svenska som utländska bolag och branschorganisationer. Alla våra advokater är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden som är centrala för bolag oavsett storlek samt är vana vid att leda projekt.

Svensk och internationell affärsjuridik

Vårt fokus ligger på svensk och internationell affärsjuridik med särskild spetskompetens inom försäkring, finansmarknadsrätt, EU/konkurrensrätt, offentlig upphandling och tvistlösning. Tack vare nära samarbeten med framstående utländska advokatbyråer kan vi också bistå med bästa möjliga biträde i frågor som berör andra länders lagstiftning och i utländska processer i domstol och skiljeförfaranden.