Lena Samuelsson, paralegal

Lena Samuelsson är Jur kand. Hon sköter advokatbyråns administrativa uppgifter samt bistår advokaterna i deras arbete.